-=กันต์=-
ตัวโอห์ม
 
 
TeMooJiN
 
 
 
 
 
 
 
•ฟรีสไต๛