ดาบ`|ทวดา—
๛รัก|ดี€ว๛
 
 
9นิ้ว—ภาค3
 
 
 
 
 
 
 
•สิบทิศ•