—กุมๅรท๏ง—
•โซโร•
 
 
มนต์ดำอสูร
 
 
 
 
 
 
dd
dd